Reeducacions

Què són les reeducacions psicopedagògiques?

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions orientades a treballar les dificultats escolars. És a dir, l’objectiu és millorar la relació del nen/adolescent amb l’aprenentatge i millorar també la manera que té d’adquirir coneixements.

A qui van dirigides?

Les reeducacions psicopedagògiques són ideals per a nens i adolescents amb problemes escolars, trastorns d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, trastorn d’aprenentatge no verbal) i trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.Generalment és la pròpia escola la que detecta que seria necessària una intervenció psicopedagògica.

Quins són els objectius de la intervenció?

  • Recuperació d’aprenentatges en aquelles àrees on l’alumne presenti més dificultat: escriptura, càlcul, lectura…
  • Ensenyar tècniques de planificació i organització: ús de registres, agendes…
  • Ensenyar tècniques d’estudi: ús d’esquemes, resums, subratllat…
  • Fomentar la motivació i l’autoestima davant les tasques escolars.
  • Potenciar les conductes positives.
  • Ensenyar tècniques per reduir l’estrès davant dels exàmens i/o proves importants.

És equivalent a fer classes de repàs?

De vegades podem confondre aquest tipus d’intervencions amb les classes de repàs i no tenen res a veure. En les reeducacions psicopedagògiques s’intenta potenciar els punts forts de l’alumne tant com sigui possible i dotar-lo d’estratègies perquè pugui enfortir els seus punts més dèbils. Sempre com a persona. Si l’alumne aprèn a estar motivat davant una tasca escolar que li resulti difícil, intentarà superar-se a sí mateix sempre per obtenir un benefici personal i no pel simple fet d’aprovar un examen.